Saturday, June 30, 2007

Ideologi : maksud

Memahami apa yang sebenarnya menjadi paksi, pokok, dasar atau landasan yang mendukung perkembangan apa yang disebut ideologi itu adalah langkah awal yang amat penting. Di sini, saya huraikan - atau senaraikan sebetulnya - definisi-definisi kata IDEOLOGI itu secara ringkas.

Ini mampu memberi gambaran kasar tentang maksud sekitar kata ideologi. Tak lama dulu, ketika saya berinteraksi secara maya dengan seorang teman yang saya sendiri tidak kenali tentang perkara ideologi ini, dia memberikan maksud begini; "ideologi ini dalam bahasa ringkasnya adalah aliran pemikiran manusia." Persoalan dan penjelasan ringkas itulah yang menghumban saya untuk kembali menggali secara perlahan apa yang dikatakan ideologi ini.

Ideologi menurut Critical Vocabulary (virginia.edu) adalah seperti beritkut:

Literally the study of ideas, the collective knowledge, understandings, opinions, values, preconceptions, experiences and/or memories that informs a culture and its individual people. Ideology is often aligned with political beliefs, but is much broader than that, relating to any social or cultural beliefs, and these beliefs are revealed in literary or other texts. In a text, certain ideas or values will be dominant, while others will be necessarily marginalized.

atau, lebih ringkas difaham sebegini:

the doctrines, opinions, or way of thinking of an individual or group.

Secara langsung di sini, harus juga tidak disalah ertikan yang ideologi lahir dari sifat akal manusia yang memerhati dan berkembang dengan suasana sekelilingnya. Ia bukan agama - atau wahyu yang diturunkan yang bersifat abstrak - jika boleh dikatakan begitu.

Perkembangan aliran pemikiran inilah dari sudut sejarahnya sangat rancak berkembang di Barat. Idea-idea ini menjadi sangat sebati dengan pengajian dan pengamatan mereka di sana.

Jika berkesempatan, di sini ada pelbagai definisi berkenaan ideologi untuk difahami.

1 comment:

fauzana said...

maksud ideologi tu..dari mana sumber rujukannya??atau buku mana??..
kalau boleh tolong reply kat e-mail sy.
fauzana_fathinfuad@yahoo.com